top of page

Opetustyylini: Tehokas ja toistettava golflyönti kehonhallinnan avullaGolfsvingin opetus on haastavaa. Jokainen oppilas on yksilö ja jokainen oppii eri tavoin ja eri vauhdilla. Olen huomannut, että lyöntitekniikan oppiminen on nopeinta ja pysyvämpää sellaisilla pelaajilla, joiden kehonhallinta on hyvä. Tämä tiedostaen, huomaan muokanneeni opetustyylistäni yhä enemmän kehon liikeratoja pitkäjänteisesti kehittäväksi yksittäisten svingivinkkien sijaan. Pikavinkit eli ”quick tips”:it eivät kuulu valmennusmetodeihini. Uskon, että lihastyötä pitkäjänteisesti kehittämällä oppiminen on pysyvää ja siten palkitsevampaa.


Huomaan, että olen muokannut opetustyylistäni yhä enemmän kehon liikeratoja pitkäjänteisesti kehittäväksi yksittäisten svingivinkkien sijaan.

URHEILUTAUSTANI ON MUOVANNUT TYYLIÄNI OPETTAA


Urheilutaustani teline- ja joukkuevoimistelussa on luonnollisesti muokannut tapaani opettaa. Harjoittelu voimistelussa perustui kehon liikeratojen tarkkaan hallintaan ja liikkeiden pitkäjänteiseen hiomiseen. Suorituksen tavoitteena oli täsmällinen ja puhdas liike. Tämä tehtiin kehon useita lihasryhmiä tietoisesti aktivoiden. Aiemmin luulin kaiken harjoittelun perustuvan esteettisyyteen ja siihen, että laajat liikeradat, oikeat lihasryhmät tietoisesti aktivoiden luodaan kaunis liike, jonka mukaan annetaan pisteitä. Varmasti niinkin, mutta nykyään ymmärrän, että kyseessä oli liikesuorituksen toteuttaminen mahdollisimman tehokkaasti ja tämä varsinaisesti oli se, mikä tuotti liikkeen puhtaan ja kauniin olemuksen. Kun liike tuotetaan sisältä ulospäin, kehon syvien ja pinnallisten lihasten yhteistyöllä, liikkeestä tulee sulava ja flowmainen. Lihakset ketjuttuvat toimimaan yhdessä, jolloin kehon ajoitukset toimivat saumattomasti. On siis täysin ok tavoitella kaunista ja esteettistä lyöntitekniikkaa – parhaimmillaan se on tehokas ja toimiva.


PALLON LENTO ON KAIKEN OPETUKSENI PERUSTA


Opetukseni sisältää edelleen perinteisiä opetus- ja valmennusmetodeja, jossa svingiä tarkastellaan numeerisesti ja mekaanisesti. Pelille ominaisesti pallon lento on tärkein opetukseni elementti ja siten mailan optimaalisten liikeratojen kehittäminen on kaiken A ja O. Mailan liikkeet kuitenkin tuotetaan ja niitä harjoitutetaan kehon oikeiden liikkeiden ja liikesuuntien avulla.


Pallon lento on tärkein opetukseni elementti ja siten mailan optimaalisten liikeratojen kehittäminen on kaiken A ja O.

Kuten aiemmin mainitsin, kehon liikeratojen kehittäminen svingissä on minulle luontaista urheilutaustani vuoksi. Olen aina analysoinut ja pyrkinyt ensisijaisesti kehittämään oppilaideni kehon liikeratoja, joiden avulla optimaaliset mailan liikeradat ovat mahdollisia. Yllätyksekseni tämä ei ole lähtökohta useimmille opettajille analyysivälineiden, kuten pallotutkien ja 3D laitteiden, rantauduttua golfopetukseen.


Havahduin tähän vasta, kun esittelin golfopettajakoulutuksessa tapaani opettaa videoanalyysin avulla, jossa analysoin mailan ja kehon liikeratoja. Hyvin tekniseen ja numeeriseen näkökulmaan tottunut pallotutkaa aina (siis oikeasti aina) opetuksessaan käyttävä opettajakoulutettava pohti hämmentyneenä, että entä jos numerot TrackManissa eivät muutukaan paremmiksi kehon liikeratoja muuttamalla ja ainoastaan niihin keskittymällä. Minun oli aluksi vaikea ymmärtää kysymystä, sillä vaikka tavoitteenani on kehittää oppilaideni kehon liikeratoja, kaikki perustuu aina siihen, että pallon lento kehittyy optimaaliseksi – samaan asiaan, johon trackmanin numerotkin perustuvat. Pidän sitä itsestäänselvyytenä.


ANALYSOIN SVINGIN 3D-SILMILLÄNI


En koe tarvitsevani Trackmania tai muita analysointilaitteita ymmärtääkseni pelaajien lyöntiä. Osaan analysoida sekä pallon, mailan että kehon liikeradat ”good-enough”-tasoisesti analysoimiseen tarkoitettuja laitteita. Käytän tästä tavasta nimeä 3D-silmillä analysoinniksi. 3D-silmäni ovat kehittyneet vuosien aikana – ja edelleen kehittyvät. Videota käytän opetuksessani silti lähes aina, jotta näen mailan liikeradat ja suunnat lyönnin aikana hidastettuna ja tarkasti. Slow motion silmiä en ole vielä onnistunut itselleni hankkimaan. ;)


Tarkkoihin lukuihin analyysilaitteistoa tietenkin tarvitaan ja ammattilaispelaajille ne ovat hyvin tärkeässä roolissa erityisesti kilpailuun valmistautuessa. Uskon silti, että niin kauan kun kehon liikeradat eivät ole hallitut ja täsmälliset, mailan tarkat numeeriset luvut eivät ole merkittävin tarkkailtava asia lyönnissä. Ja tällaisia suurin osa golfin harrastajista on. Aikaa harjoitteluun ei käytetä ja siten liikeradat vaihtelevat päiväkohtaisesti, eivätkä vakioidu. Ilman säännöllistä ja määrätietoista harjoittelua TrackMan-luvut vaihtelevat ja se on luonnollista. Ja vaikka mailan liikeratoihin ja lukuihin saataisiin opetuksen aikana muutoksia (kuten useimmiten varmasti saadaankin), eivät ne useinkaan ole pysyviä, jos kehon lihaksien hermoratayhteyksiä ei kehitetä tietoisesti lihasaktivaation avulla – pitkäjänteisesti.


PILATES-METODIN OPIT APUNA OPETUKSESSA


Pilatesohjaajakoulutus vahvisti tapaani opettaa golfia ja pilateksen kautta olen löytänyt uusia tapoja kehittää oppilaideni svingiä. Mailan liikeratoja kehitetään kehon anatomian ja fysiologian lainalaisuuksia noudattamalla.


Pilates-tyyppinen harjoittelu itsessään opettaa pelaajia käyttämään lihaksia niitä yhteistyöhön ketjuttaen. Selkäranka on ryhdissä ja nivelet toimivat hyvässä liikelaajuudessaan. Pilatesharjoittelun edut itsessään poistavat useita svingin tyypillisiä virheitä, joista mainittakoon svingin keskuksen säilymisen vakaana lyönnin aikana, jolla on merkittävä vaikutus osumapuhtauteen. Kun ranka on oikeassa asennossa kannateltuna ja sen liikkuvuudet ovat hyvät, kehon keskilinjan on mahdollista säilyä vakaana lyönnin aikana tuottaen tehokasta ja toistettavaa lyöntiä.


Toisaalta käytän pilateksen ohjausmetodeja svingitekniikan opettamiseen. Esimerkiksi käsien oikeiden liikeratojen ja lihasaktivaation avulla kädet linkittyvät keskivartalon lihaksiin, jolloin keskivartalo reagoi liikkeeseen oikein ja muun muassa hartioiden kierto aktivoituu automaattisemmin.


Vaikka puhun paljon sisältä ulospäin tapahtuvasta opettamisesta, kokoan svingin yhtenäiseksi mailasta ja käsistä lähtien. Itse svingimekaniikan oppiminen lähtee mailasta ja käsistä – ulkoa sisään. Molempia tapoja siis tarvitaan. Uskon, että on hallittava ja osattava kehon oikeat liikeradat, jotka oikea käsien ja mailan liike kokoaa yhteen oikea-aikaiseksi lyöntisuoritukseksi.


On hallittava ja osattava kehon oikeat liikeradat, jotka oikea käsien ja mailan liike kokoaa yhteen oikea-aikaiseksi lyöntisuoritukseksi.

HYVÄ SVINGI EDISTÄÄ KEHON TERVEYTTÄ – HUONO HEIKENTÄÄ SITÄ


Yksi opetukseni periaatteista on terveys. Väärin tehtynä svingi voi olla keholle hyvinkin vahingollinen siinä muodostuvien valtavien voimien vuoksi. Liikuntavammoja muodostuu golfissa monesti lonkkien ja alaselän alueelle niiden virheasentojen vuoksi.


Oikean svingitekniikan avulla puolestaan esimerkiksi nivelten liikelaajuudet ja rangan liikkuvuus jopa lisääntyvät, jotka ovat terveen kehon elementtejä. Puhumattakaan siitä, että oikein tehtynä svingi on huomattavasti tehokkaampi verrattuna siihen, että kehon asennot ja liikeradat ovat tehty huolimattomasti tai yksinkertaisesti väärin.


Siksi uskallankin muuttaa hyvinkin toimivaa svingiä, jos se on muodostettu keholle vahingollisella tavalla. Esimerkiksi lannerangan liiallinen notko voi aiheuttaa ongelmia välilevyihin tms. Ja koska tiedän, että lannerangan oikean asennon myötä keskivartalon lihakset aktivoituvat, tiedän myös, että muutos tulee edistämään lyönnin tehoa ja toimivuutta. Terve liike = tehokas lyönti.


Golfilla onkin mahtava mahdollisuus edistää terveyttä – ja laajassa mittakaavassa kansanterveyttäkin. Optimaalisen svingin avulla keho pysyy terveenä ennaltaehkäisten tuki- ja liikuntaelinvammoja pidentäen kehon toimintakykyä pitkälle tulevaisuuteen.OPETUSTYYLINI KITEYTETYSTI


Yritän vielä kiteyttää opetustyylini seuraavasti: Kaiken opetukseni tavoitteena on tuottaa optimaalinen mailan liikerata kehon liikehallinnan avulla täsmällisesti ja hallitusti, seurauksena toistettava svingi. Kehon lihasten aktivointi kokonaisvaltaisesti sisältä ulospäin tuottaa tehoa lyöntiin, jolloin käytetään vain tarvittava määrä energiaa lyönnin tuottamiseen. Svingi on energiatehokas ja se kestää viimeisille väylille saakka.


Less is more –ajatustyyli toimii lyönnissäkin. Sen todistaa maailman parhaiden pelaajien yksinkertaisilta vaikuttavat ja silti tehokkaat tavat lyödä palloa. Joku voisi kuvailla tällaista lyöntityyliä vähäeleisen tehokkaaksi, ehkä jopa esteettiseksi.


Kaiken opetukseni tavoitteena on tuottaa optimaalinen mailan liikerata kehon liikehallinnan avulla täsmällisesti ja hallitusti, seurauksena toistettava svingi.
235 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page